Musiikki kehittää tutkitusti muistia ja keskittymiskykyä

Osaavan opettajan tahdittamana

PiaCello musiikkikoulu Jyväskylä.

Oletpa sitten lapsi, nuori tai aikuinen, mitään pohjatietoja ja -taitoja et tarvitse. Riittää kun olet innokas oppimaan. Meillä kehityt osaavan ja innostavan opettajan ohjaamana ja säilytät soittamisen ja laulamisen ilon. Kannustavat opettajamme käyvät läpi toiveet ja odotukset oppilaan tai hänen huoltajiensa kanssa, jotta edistyminen opinnoissa tapahtuisi mahdollisimman persoonallisesti. Tule sinäkin mukaan musiikin inspiroivaan maailmaan!

Pianonsoitto

Musiikkikoulu PiaCello Elina Kauhanen, pianonsoiton opettaja.

Kauhanen Elina
Pianonsoiton opettaja

Moikka!

Opetan Musiikkikoulu PiaCellossa pianonsoittoa.
Kipinä musiikkiin on ollut vahvasti mukana lapsesta asti. Lapsena olin innokas esiintyjä ja rakastin laulaa kaikkialla. Aloitin piano-opinnot 7-vuotiaana Lahden Konservatoriossa.

Lue lisää

Pianonsoiton lisäksi lauloin Lahden musiikkiluokkien lapsi- ja nuorisokuorossa. Lukiosta valmistuttuani aloitin musiikkialan ammatillisen koulutuksen Lahden Konservatoriossa. Ammatillisten opintojen jälkeen aloitin musiikkipedagogi opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulussa vuonna 2018.

Opetukseni tärkeimpiä lähtökohtia ovat oppilaan musiikillisten taitojen tukeminen ja vahvistaminen sekä motivaation ja oppimisen ilon ylläpitäminen. Huomioin jokaisen soittajan yksilönä, kuuntelen oppilaiden mieltymyksiä ja huolehdin siitä, että opetus vastaa jokaisen oppilaan tasoa ja omia tavoitteita. Tunneilla keskityn hyvään soittotekniikkaan ja musiikillisen ilmaisun ja tulkinnan kehittämiseen.

Pidän tärkeänä, että soittotunneilla on lämmin ja mukava ilmapiiri, jossa opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus on avointa ja rakentavaa. Mielestäni on tärkeää, että jokainen oppilas voi tulla rennoin mielin soittotunnille ja olla oma itsensä. Opettajana parasta on päästä tutustumaan omiin oppilaisiin, seuraamaan heidän kehitystään ja jakamaan yhdessä onnistumisen elämyksiä.
Nähdään tunneilla.

Musiikkikoulu PiaCello Jaana Kauppi pianonsoiton opettaja, Jyväskylässä.

Kauppi Jaana
Pianonsoiton opettaja, tj.
puh. 050 345 2808

Hei kaikille!

Olen Jaana Kauppi, Musiikkikoulu PiaCellon perustaja, johtaja ja pianonsoiton opettaja.

Aloitin pianonsoiton kuusivuotiaana, sitä ennen soittelin sähköuruilla korvakuulolta. Niinpä vanhempani päätyivät laittamaan minut pianotunnille.

Lue lisää

Tykkäsin käydä tunneilla vaikka oma harjoitteluni olikin hyvin satunnaista. Myöhemmin aloin innostumaan soitosta intensiivisesti ja aloitin säännöllisen ja tavoitteellisen harjoittelun. Se johti ammattiopintoihin ja valmistuin pianonsoiton opettajaksi vuonna 2002 Tampereen konservatoriosta. Ennen valmistumistani olin tehnyt vuosia sijaisuuksia eri musiikkioppilaitoksissa. Vuonna 2004 muunsin toisen asteen tutkinnon AMK-tutkinnoksi. Vuonna 2006 valmistuin solistisista erikoistumisopinnoista Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Aloittaessani työni nuoren opettajan innolla ja kunnianhimolla opettaminen osoittautui ajoittain hyvin haastavaksi. Olisin tahtonut, että kaikki oppilaat harjoittelisivat tavoitteellisesti. Tämä osoittautui kompastuskiveksi omassa opetustyössäni. Oli opittava ymmärtämään, että soiton opiskelu saa olla harrastuksenomainen laji, jossa jokaisen omaa henkilökohtaista tavoitetta ja panosta harrastukseen oli kunnioitettava. Tämä oletuksien ja ajatusten murtamisprosessi kesti muutamia vuosia, kunnes asiasta tuli lopulta sydämenasia. Ymmärsin, että musiikki on iloinen asia, niin kevyeltä kuin se kuulostaakin. Musiikki on tutkitusti kaikin puoli kehittävä harrastus. Se tuo iloa, se on hyvää ajanvietettä ja se antaa hienoja taitoja elämän tielle. Nautin opetustyöstäni todella paljon. On ihanaa kohdata oppilaat viikoittain, seurata heidän kehitystään ja kuulua heidän elämäänsä.

Opettamisessa painotan tekniikan tärkeyttä. Vaikka se joskus puuduttaakin, teknisellä osaamisella on iso sija siinä, että oppilas voi jatkaa soittamista siihen pisteeseen asti kun itse haluaa. Musiikki ja sen ilmaisu on yhtä tärkeä elementti opetuksessani. Ei aina ole helppoa ilmaista musiikin kautta ja avulla. Siihen kannattaa kuitenkin tähdätä, se avaa soittajallekin uusia ulottuvuuksia musiikkiin ja sen kokemiseen.

Soittoharrastuksen vastapainoksi suosittelen kaikille ulkoilua, liikuntaa ja kuntoilua, että kroppa pysyy kunnossa ja vetreänä.

Näihin kaikkiin yhdistettynä harrastamisen ilo, niin kaikki palaset ovat kohdallaan!

Tervetuloa mukaan – soittamaan, laulamaan, inspiroitumaan!

Musiikkikoulu PiaCello Teemu Lampela, pianonsoiton opettaja, Jyväskylä.

Kautonen Jasmin
Pianonsoiton opettaja
puh. 044 261 7923

Hei!

Olen Jasmin Kautonen, muusikko ja suomen kielen yliopisto-opiskelija Vesangasta. Musiikkikoulu PiaCellossa toimin pianonsoiton opettajana, painotuksenani vapaa säestys. Piano onkin ollut pääinstrumenttini lapsesta saakka, vaikka myös viulu, alttoviulu, kitara ja laulu ovat tänä päivänä keskeinen osa muusikkouttani. 

Lue lisää

Vuosien varrella ovat tulleet tutuksi hyvin monenlaiset muusikon työympäristöt ja musiikkityylit.
Pianonsoiton opettamisesta minulla on kokemusta jo yli kymmenen vuoden ajalta sekä klassiselta että vapaan säestyksen puolelta. Niin muusikkona kuin opettajana koenkin vahvuudekseni monipuolisuuden, mikä mahdollistaa erilaisiin tarpeisiin vastaamisen. Tapani opettaa on hyvin oppilaslähtöinen ja tavoitteenani on ennen kaikkea vahvistaa oppilaan omaa innostusta ja kiinnostusta musiikkia kohtaan, jolloin myös uuden oppimiselle on parhaat edellytykset. Koen olevani parhaimmillani auttaessani ja rohkaistessani oppilaita saavuttamaan omia tavoitteitaan ja unelmiaan musiikin saralla. Myös kaikenlainen yhdessä musisoiminen on erityisen lähellä sydäntäni, koska jaettu ilo on paras ilo!

Innostutaan ja opitaan yhdessä!

Musiikkikoulu PiaCello Teemu Lampela, pianonsoiton opettaja, Jyväskylä.

Lampela Teemu
Pianonsoiton opettaja

Hei!

Olen Teemu Lampela. Opetan Musiikkikoulu PiaCellossa pianonsoittoa. Olen alunperin kotoisin Pohjois-Suomesta, mutta asunut ja työskennellyt jo pitkään Keski-Suomessa. Musiikkipedagogiksi valmistuin vuonna 2008 Jyväskylästä ja siitä lähtien olen tehnyt opetustyötä paitsi PiaCellossa, myös laajemmin Keski-Suomen alueella sekä Pirkanmaalla.

Lue lisää

Musiikki on monelle hyvin henkilökohtainen asia ja mieltymyksiä on monenlaisia. Opetuksessa on mielestäni tärkeää huomioida oppilaan omat mieltymykset samalla kun rakennetaan pohjaa soittotaidolle ja hyvälle musiikkisuhteelle. Pyrin luomaan tunneille ilmapiiriä, jossa oppilailla on tilaa ilmaista ajatuksiaan ja ideoitaan. Soittamisen perusteiden lisäksi haluan oppilaiden tutustuvan erilaisiin musiikkityyleihin ja lähestymistapoihin, kuten nuoteista ja korvakuulolta soittamiseen sekä improvisointiin.

Pitkäjänteinen ja määrätietoinen harjoittelu on soittotaidon kehittämisessä keskeistä, mutta on tärkeää antaa aikaa myös oppilaan omille mielenkiinnon kohteille. Sisältäpäin kumpuavasta tekemisen halusta ja innostuksesta soittamiseen kasvaa parhaat oppimistulokset sekä kestävä ja
antoisa suhde musiikkiin.

Iloisia soittotuokioita toivottaen Teemu.

Musiikkikoulu PiaCello Emilia Liimatainen, pianonsoiton opettaja, Jyväskylä.

Liimatainen Emilia
Pianonsoiton opettaja
puh. 045 886 4994

Moikka!

Olen Emilia ja opetan Musiikkikoulu PiaCellossa pianonsoittoa. Olen valmistunut pianonsoiton opettajaksi vuonna 2022 Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Lue lisää

Opetuksessani kohtaan jokaisen oppilaan omana yksilönä ja soitossa edetään jokaisen ikä ja taitotaso sekä mieltymykset huomioiden. Pianonsoiton opettamisessa pidän tärkeänä soittotekniikan ja nuotinlukutaidon opettamista. Pianonsoitto ei kuitenkaan saa olla liian teoreettista ja kuivakasta. Tämän vuoksi etenkin alkeisopetuksessa soitetaan myös korvakuulolta ja pienten oppilaiden kanssa leikillisyys on tärkeässä osassa opetusta. Tunneillani on lämmin ilmapiiri ja jokainen oppilas saa olla oma itsensä.

Vapaa-ajalla tykkään ulkoilla, käydä ryhmäliikuntatunneilla ja leipoa. Pianon lisäksi soitan myös poikkihuilua ja tykkään laulaa.

Tervetuloa nauttimaan soiton riemusta!

Musiikkikoulu PiaCello Elviira Ploom, pianonsoiton opettaja, Jyväskylä.

Ploom Elviira
Pianonsoiton opettaja
puh. 040 585 4518

Hei!

Nimeni on Elviira Ploom ja opetan pianonsoittoa Musikkikoulu PiaCellossa. Olen valmistunut pianonsoiton opettajaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta vuonna 2017. Minulla on myös varhaisiän musiikinopettajan tutkinto vuodelta 2014.

Lue lisää

Olen toiminut musiikkileikkikoulun
opettajana useita vuosia, mutta tällä hetkellä opetan pianonsoittoa.
Musiikilla on ollut suuri merkitys minun elämässä. Aloitin piano-opinnot 7-vuotiaana ja esiinnyin paljon koulun juhlissa soittamalla pianoa tai laulamalla lapsikuorossa. Jo nuoruudessa opin käsittelemään tunteita musiikin avulla. Ihailin silloista opettajaani ja halusin kouluttautua pianonsoiton opettajaksi. Peruskoulun jälkeen jatkoin opiskelua Tarton musiikkiopistossa, pääaineena pianonsoitto. Muutettuani Virosta Suomeen vuonna 1992 aloitin pianonsoiton opettamisen kansalaisopistossa. Olen myös toiminut monien solistien ja lauluryhmien säestäjänä.

Opetuksessa painotan musiikillisen ilmaisun merkitystä soitossa. Jokaisella soittokappaleella on tietynlainen karakteri, joka pitäisi välittyä soitossa kuulijalle asti. Myös tekninen osaaminen on erityisen tärkeä, varsinkin klassisten kappaleiden soittamisessa. Asteikkojen ja teknisten harjoitteiden soittaminen on hyvin tärkeätä sorminäppäryyden kehittämisen kannalta.

Kappaleiden valitsemisessa otan huomioon oppilaan mielipiteen, soittamisen pitäisi olla mielekästä ja nautinnollista. Yritän ottaa ohjelmaan erityylisiä kappaleita, jotta oppilas kehittyisi monipuoliseksi soittajaksi ja kokisi musiikin iloa myös arkisissa tilanteissa, eli voisi soittaa ns. ”omaksi iloksi”. Oppilaiden ohjelmistossa on pianonsoiton perinteistä klassista ohjelmistoa sekä vapaan säestyksen alueella lastenlauluja ja kevyemmän musiikin kappaleita säestyssoinnuilla soitettavana.

Palkitseva ja aikaansaava opettaja-oppilassuhde on mielestäni sellainen, että syntyy luottamussuhde opettajan ja oppilaan välillä. Oppilaan ei tarvitse jännittää tunnille tultaessa ja hän voi olla oma itsensä joka tilanteessa. Voidaan yhdessä iloita onnistumisista, kun joku tavoite saavutetaan. Opettajana on palkitsevaa nähdä, että oppilas nauttii soittamisesta ja on kehittynyt
soittotaidossa.

Vapaa-aikana tykkään liikkua metsässä ja viettää aikaa lastenlasteni kanssa ja harrastan myös kuorolaulua.

Tapaamisiin pianonsoiton merkeissä!

Musiikkikoulu PiaCello Emma Romsi, pianonsoiton opettaja.
Romsi Emma
Pianonsoiton opettaja
puh. 045 651 0903

Moikka!

Olen Emma ja opetan pianonsoittoa Musiikkikoulu PiaCellossa. Musiikki on ollut elämässäni läsnä niin kauan kuin muistan. Musikaalisen perheen innostamana olen soittanut useita soittimia, mutta rakkain instrumentti on ollut aina piano, jonka soittamisen aloitin 8-vuotiaana.

Lue lisää

Ammattiopintoihin hakeuduin Tornion pop/jazz konservatoriolle ja keväällä 2023 valmistuin Jyväskylän ammattikorkeakoulusta instrumenttipedagogiksi. 

Piano on hieno ja monipuolinen soitin, ja tunneillani voidaan soittaa musiikkia laidasta laitaan. Tärkeää soittotaidon kehittymisen kannalta onkin motivaatio soittamiseen, ja tämän vuoksi pidän hyvin tärkeänä oppilaan omien toiveiden ja mieltymysten huomioonottamisen kappalevalinnoissa. Tunneillani painotan myös hyvän soittotekniikan ja -ergonomian tärkeyttä.

Opettajana olen lämmin ja rento, ja minulle tärkeintä on oppilaan viihtyvyys ja turvallinen ilmapiiri, jossa voi rohkeasti kokeilla rajojaan, olla luova ja ennen kaikkea oma itsensä. Turvallinen ilmapiiri on myös hedelmällisin tila oman musiikillisen äänen löytymiseen.

Tervetuloa tunneille!

Sellonsoitto

Musiikkikoulu PiaCello Saara Renvall, sellonsoiton opettaja, Jyväskylä.

Renvall Saara
Sellonsoiton opettaja
puh. 040 827 9699

Hei!

Olen Saara Renvall, Jämsästä lähtöisin oleva musiikkipedagogi ja muusikko. Opetan sellonsoittoa Musiikkikoulu PiaCellossa Vaajakoskella ja toimin myös orkesterimuusikkona Jyväskylän kaupunginteatterin musikaaliproduktioissa.

Lue lisää

Aloitin sello-opintoni Jämsänjokilaakson musiikkiopistossa vuonna 1995. Sello-opintoja jatkoin Jyväskylän ammattiopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Valmistuin
ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogiksi vuonna 2016 ja samana vuonna Jyväskylän yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenani musiikkitiede. Vuonna 2022 suoritin sellon A-tutkinnon Tampereen ammattikorkeakouluun.

Opettajana parasta on päästä jakamaan oppilaiden oivaltamisen ja onnistumisen kokemukset. Pidän itse todella paljon esiintymisestä sellon kanssa, ja esiintymisestä saatavaa iloa haluan jakaa oppilaillenikin. Pidän tärkeänä myös yhteissoitto- ja orkesterisoittotaitoja. Koska soittaminen on keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä vaativa harrastus, sen kautta voi oppia tärkeitä asioita, kuten tavoitteiden asettamista ja periksiantamattomuutta. Mielestäni soittoharrastuksen tärkein anti on onnistumisen kokemus, jonka saa huomatessaan oman harjoittelun tulokset.

Nähdään sellotunneilla!

Viulunsoitto

Musiikkikoulu PiaCello Kaisla Yli-Antola, viulunsoiton opettaja, Jyväskylä.

Yli-Antola Kaisla
Viulunsoiton opettaja
puh. 040 554 1983

Heippa!

Olen Kaisla Yli-Antola, viulunsoiton opettaja PiaCellossa. Olen Satakunnasta lähtöisin oleva musiikkipedagogiksi valmistuva muusikko.

Lue lisää

Kanttori-isästäni mallia ottaneena olen saanut tehdä musiikista ammatin ja tahdon olla osaltani mahdollistamassa viulunsoitosta kiinnostuneiden unelmia ja tavoitteita, joita kohti yhdessä kuljetaan. Minun alkutaipaleeni on alkanut kotona laulaen, josta seurasi viulutunteja Kankaanpään musiikkiopistossa. Sieltä siirryin Porin Palmgren-konservatorioon, josta muusikoksi valmistuttuani tulin Jyväskylään opiskelemaan musiikkipedagogiksi.

Tunneilla haetaan hyvää meininkiä ja räätälöimme yhdessä oppilaan kanssa sopivat tavoitteet. Hyvä kannustava ilmapiiri on mielestäni tärkeä asia, mikä mahdollistaa vapaan ja hyvän vuorovaikutuksen oppilaan ja opettajan välillä. Harrastusta aloittaessa aluksi kiinnitetään huomio hyvään soittoasentoon, jonka jälkeen etsitään viulusta kantava ääni. Oppilaalle mielekäs materiaali on mitä parhain motivaattori tuomaan iloa ja intoa viulunsoittoharrastukseen. Kuinka huisin kivaa on nähdä oppituntien merkeissä, tervetuloa tunneille kaikenikäiset ja tasoiset soittajat!

Kitaran- ja bassonsoitto

Musiikkikoulu PiaCello Tuomas Eronen, kitara, basso ja ukulele opettaja, Jyväskylä.
Eronen Tuomas
Kielisoitinten opettaja (kitara, basso ja ukulele)
puh. 040 719 7517

Olen Tuomas Eronen, Jamkista Musiikkipedagogiksi valmistuva kielisoitinten opettaja. Olen valmistunut Muusikoksi 2020 Jyväskylän Gradialta ja opetan Kitaran- , basson- ja ukulelen soittoa. Olen opettajana kannustava, innostava sekä ymmärtäväinen ja pyrin opetuksessani luomaan rennon hauskan, yhdessä oivaltamisen ilmapiirin! 

Nähdään tunneilla!

Musiikkikoulu PiaCello Nico Masar, kitara, basso ja ukulele opettaja, Jyväskylä.

Masar Nico
Kielisoitinten opettaja (kitara, basso ja ukulele)
puh. 0400 664 429

Olen Nico Masar ja toimin kitaran-, ukulelen- ja bassonsoitonopettajana Musiikkikoulu PiaCellossa. Edellä mainittujen instrumenttien lisäksi opetan myös musiikin hahmotusaineita.

Lue lisää

Musiikin kanssa tekemisissä olen ollut nuoresta lähtien. Pääinstrumenttini eli kitaran soittamisen aloitin vuonna 2003 luokanopettajani kannustaessa minua ottamaan soittotunteja viikoittain koululla käyvältä kitaraopettajalta. Kitaransoitto sekä sen opiskelu veivät täysin minut mennessään ja loppuvuodesta 2017 valmistuin Jyväskylän ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogin tutkintonimikkeellä. Musiikkikoulu PiaCellossa aloitin työt v. 2018.

Musiikin koen hyvin kiehtovaksi asiaksi sen liittyessä jokaisen meidän elämään jollain tasolla. Se kuinka tietoisesti ja omistautuneesti kukin ihminen on musiikin kanssa tekemisissä, vaihtelee tietenkin paljon ja eroja ihmisten välillä syntyy. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä aloittaa soittamista, sillä omia musiikillisia taitoja voi hioa aina paremmaksi. Musiikki antaa sitä enemmän, mitä enemmän siihen syventyy!

Oppimisesta puhuttaessa motivaatio on mielestäni yksi oleellisimmista asioista. Motivoituneen oppilaan ollessa niin sanotusti ”valmis kävelemään eteenpäin” jää opettajan tehtäväksi ainoastaan ohjata oppilasta niin, että ”tieltä ei eksytä ojaan”. Opetuksessani pyrin vaalimaan tätä toteuttamalla mahdollisimman paljon oppilaan toiveita soitettavien kappaleiden ja tyylilajien suhteen. On tärkeää, että oppilas viihtyy soitettavien kappaleiden parissa. Melko monesti muistutan oppilaitani siitä, että puolet työstä on melkeinpä tehty, jos harjoiteltava kappale soi selkeästi mielessä.

Luen omiksi harrastuksiksi edelleen kitaransoiton sekä musiikin kuuntelun, vaikka työpäivän aikana näiden parissa tuleekin vietettyä paljon aikaa. Aiemmin mainittujen instrumenttien lisäksi olen myös kiinnostunut pianonsoitosta, jota soitan aina silloin tällöin. Välillä työn ulkopuolella harrastamani asiat eivät kuitenkaan liity musiikkiin mitenkään, mutta niitäkin teen samalla antaumuksella. Pidättäydyn kuitenkin luettelemasta näitä, sillä niitä on aivan liikaa!

Toivottavasti teistä lukijoista mahdollisimman moni innostuu aloittamaan kieli-instrumentin soiton ja voinkin siis lopettaa esittelyni sanoihin:

Nähdään tunneilla!

Rumpujen soitto

Musiikkikoulu PiaCello Taneli Jokela, rumpujen soiton opettaja, Jyväskylä.

Jokela Taneli
Rumpujensoiton opettaja
puh. 050 434 2241

Olen Taneli Jokela, musiikkipedagogi, muusikko sekä rumpujensoiton opettaja. Valmistuin musiikkipedagogiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta keväällä 2020 musiikin ohjaajan polulta. Sivuinstrumenttini on kitara. Olen opettajana empaattinen, reipas, kannustava ja avoin kaikelle musiikille. Rumpujensoitossa koen ensiluokkaisen grooven syntyvän hyvästä fiiliksestä, kivasta ilmapiiristä sekä ahkerasta kotityöskentelystä.

Tervetuloa rumputunneille!

Huilunsoitto

Musiikkikoulu PiaCello Sini Viitala, huilunsoiton opettaja, Jyväskylä.

Henna Andelin
Huilunsoiton opettaja 
puh. 045 7875 7808 

Hei!

Olen Henna ja opetan huilunsoittoa PiaCellossa. Vaikka olenkin opettanut jo vuodesta 2005 lähtien, päätin täydentää opettajaosaamistani ja opiskelen tällä hetkellä musiikkipedagogiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. 

Lue lisää

Huilu mielletään usein kovin klassiseksi soittimeksi, mutta opetuksessani pidän tärkeänä pystyä mukautumaan erilaisiin tyylilajeihin, oppilaan kiinnostukset tietenkin huomioiden. Huilulla voi yhtä hyvin soittaa niin klassista kuin rockiakin, ja kaikkea siltä väliltä!

Huilunsoiton voi aloittaa jo alle kouluikäisenä. Yläikärajaa aloittamiselle ei ole!

Harmonikan soitto

Musiikkikoulu PiaCello Stella Palassalo harmonikansoiton opettaja

Palassalo Stella
Harmonikansoiton opettaja
puh. 050 595 1970

Heips!

Olen Stella ja toimin haitarinsoiton opettajana Musiikkikoulu PiaCellossa. Olen valmistunut Jamkista instrumenttipedagogiksi jouluna 2021 ja opettanut aktiivisesti sekä kotipaikkakunnallani Savonlinnassa että täällä Jyväskylän alueella aina vuodesta 2018 alkaen.

Lue lisää

Haitari on ollut minulle soittimena ykkösvalinta ihan pienestä asti ja suuri inspiraationi soittoon oli alun perin osata soittaa Säkkijärven polkka! Toinen tavoitteeni oli päästä opiskelemaan Savonlinnan Taidelukioon, minne pääsinkin vuonna 2013. Lukion aikana unelma haitarinsoiton opettajana työskentelystä vahvistui entisestään ja päädyin Jyväskylän ammattikorkeakouluun opiskelemaan unelma-alaani, musiikkia.
Soittotunneilla minulle on tärkeää luoda turvallinen ja yksilön tarpeet huomioiva ilmapiiri, jossa saa kokeilla uutta ja kehittyä. Opettajana olen rohkaiseva, kärsivällinen ja rento ja mielestäni harmonikalla voi soittaa mitä tahansa iskelmästä ja popista jazziin tai tangoon. Kaikki biisitoiveet pystytään siis toteuttamaan tavalla tai toisella!
Tervetuloa tutustumaan upeaan soittimeen kanssani!

Pop & Jazz -laulu

Musiikkikoulu PiaCello Siiri Torvinen pop & jazz laulunopettaja

Torvinen Siiri
Pop & Jazz -laulunopettaja
puh. 040 551 2101

Moikka!

Olen Siiri Torvinen, pian Jyväskylän ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogiksi valmistuva laulunopettaja. Opetan PiaCellossa Vaajakoskella ja Palokassa pop & jazz -laulua. Olen ymmärtäväinen, lempeä sekä ennen kaikkea kannustava ope! 

Lue lisää

Musiikkipedagogin opintoja ennen olen valmistunut Kuopion Taidelukio Lumitista ylioppilaaksi sekä Jyväskylän Gradialta muusikoksi. Musiikin monipuolinen harrastaminen sekä opiskelu on aina ollut minulle merkityksellistä. Laulun ja soiton lisäksi musiikillinen matkani on pitänyt sisällään bänditoimintaa, keikkailua, lauluyhtyeitä, kuoroja, musikaaliprojekteja, oman musiikin säveltämistä ja sanoittamista, tanssimista sekä paljon muuta musiikin iloa.

Laulu on instrumenttina kaunis ja kiehtova. Haluan opettajana rohkaista jokaista löytämään ja käyttämään omaa, ainutlaatuista ääntään. Pyrin luomaan laulutunneilla hyväksyvän, rennon sekä hauskan oppimisilmapiirin, ja haastan oppilasta sopivasti tämän toiveet huomioiden. Työssä antoisinta on päästä jakamaan yhdessä ahaa-elämyksiä, innostumista sekä rohkaistumista!

Lämpimästi tervetuloa tunneille laulun ja hyvän musan pariin! 

Musiikkikoulu PiaCello Katja Penttilä, Pop & Jazz laulunopettaja, Jyväskylä.

Penttilä Katja
Pop & Jazz -laulunopettaja
puh. 040 418 8919

Moi!

Olen pop & jazz -laulunopettaja Katja Penttilä ja toiminut laulunopettajana vuodesta 2012. Valmistuin musiikkipedagogiksi Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta vuonna 2014. Oma musiikillinen polku on alkanut muskarista ja jatkunut musiikkiluokan kautta konservatorioon.

Lue lisää

Suurin luovuuteni kanava on aina ollut musiikin monenlainen harrastaminen; laulaminen, soittaminen, bändi- ja orkesteriyhteistyö ja erilaiset musikaali-, tanssi-, nukketeatteri- sekä lauluyhtyeprojektit. Musiikin roolia terapeuttina, tunteiden kanavoijana, itsetunnon vahvistajana ja puhtaan ilon tuottajana olen saanut todistaa työssäni kaikki nämä vuodet.

Opettajana koen olevani rento, mutta vaativa. Huumori on työkaluni ja tunneilleni luon nauravaisen tunnelman. Instrumenttina keho toimii parhaiten silloin, kun se voi hyvin. Motivaation säilyttäminen harrastuksessa on todella tärkeää, joten tunneilla etenemme oppilaan omia kiinnostuksen kohteita kunnioittaen. Itse pidän erityisen paljon tekniikkaharjoittelusta, joten se kulkee aina matkassani, osana opetusta.

Työajan ulkopuolella vietän aikaani uiden, nyrkkeillen ja koirani kanssa metsissä samoillen. Keikkailen sekä kirjoitan omaa musiikkia artistinimellä Sis’ko. Laulamisen lisäksi soitan pianoa, huilua sekä auttavasti ukulelea. Nukkuminen on myös kivaa. ?

Työssäni ehdottomasti parasta on oppilaat; ne kaikki mielettömät tyypit, joiden kanssa saan jakaa naurut ja itkut, kokea onnistumisia ja epäonnistumisia, kokeilla ja luoda uutta, sekä rohkaistua joka päivä.

Laulamisen iloa kaikille ja tervetuloa laulutunneille!

Asiakaspalvelu

Musiikkikoulu PiaCello Oy
Kirrintie 11
40270 PALOKKA

Jaana Kauppi
Toimitusjohtaja
Puh. 050 345 2808
jaana.kauppi@piacello.fi

Opetuspisteet

Palokka, Kirrintie 11

Palokka, rumputila,
Keski-Palokan koulu,
Saarijärventie 56

Vaajakoski, Harjutie 5

Muurame, Muuramentie 35

Ota yhteyttä

8 + 2 =